Категории IAB MIXX AWARDS 2023

01.Best Lead Generation Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, постигнали отлични резултати по отношение на осигуряване на т.нар. leads – стойностни конкретни потребители за съответния бизнес или организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането, качеството на leads, надграждаемостта и аналитичността.

02.Best Engagement Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на ангажираност на потребителите по стойностен за съответния бизнес или организация начин. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да да получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането и качеството на ангажиране.

03.Best integrated campaign

В тази категория се награждават най-добрите кампании, които използват поне три дигитални платформи, за да постигнат синергия на бранд посланията (кампаниите може да са изцяло дигитални или дигитални с използване офлайн канали).

04.Creative Effectiveness

В тази категория могат да участват дигитални кампании развивани изцяло или прeимуществено в дигитална среда, които са си поставили микс от краткосрочни и дългосрочни цели, били са с продължителност 1 месец или повече и са постигнали доказано трайни промени в потребителските нагласи и поведение. Кампаниите може да са търсили както brand building ефект, така и sales activation, но да са били с фокус върху първото и трябва да са ползвали медийни платформи, рекламни форми и похвати удачни за широко таргетиране. Кандидатурите трябва да са постигнали отлични резултати в областите стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

05.Best Branded Content Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, акцентиращи върху използването на брандирано съдържание за постигане на маркетинг целите си, като съдържанието е свързано с ценностите и основните характеристики на бранда. Важно е уникалното съдържание да бъде създадено от бранда или от негово име, като ангажира аудиторията с цел да забавлява, информира и/или обучава. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

06.Best Video Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, основани изключително или основно на видео съдържание. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – концепция, криейтив, реализация, взаимодействие, резултати. В категорията не попадат кампании, при които видео е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

07.Best Social Networks Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии , създадени за и развиващи се изключително или основно в една или няколко социални мрежи и тук не попадат real time кампании.Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които social е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

08.Best Native Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени за и развиващи се изключително или основно на база native advertising според дефиницията на IAB Native Advertising Playbook 2.0. Кандидатурите следва да са поне един от трите вида: in-feed/in-content, content recommendation ads или native content. Кандидатурите трябва да отговорят и на четирите изисквания – design, location, ad behavior, disclosure. В категорията не попадат кампании, при които native advertising е един от подходите, но няма ключово отношение към стратегията, креативната концепция, каналите и реализацията, или постигнатите отлични резултати.

09.Influencer marketing campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени за и използващи изключително или основно influencer marketing – влиятелни личности. Кандидатурите следва да включват приоритетно използване на влиятелните личност и техните дигитални канали. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които просто се ползват известни личности като част от комуникацията.

10.PR Digital

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени с концепцията за реализиране на цели за връзки с общественооста и за позициониране на съответната компания/организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които не PR целите и постигнатите резултати по отношение на тези PR цели не са ключови и/или значими.

11.Digital SALES Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени и реализирани с цел увеличаване продажбите на продукти и/или услуги. Кампаниите трябва да са реализирани онлайн, но не е задължително продажбите да бъдат също реализирани онлайн, а може и офлайн, стига да може да бъде доказано, че ефектът за тях е в следствие на дигиталната кампания и стратегия на участника.В категорията не попадат кампании, при които digital е бил само поддържаща среда, а реалните основни кампании и стратегии за продажби са били реализирани в офлайн средата.

12.Real time

В тази категория могат да кандидатстват всички кампании, които реагират на значимо събитие за обществото в реално време. Кандидатурите трябва да представляват добри практики за влизане в разговора на момента и въвличането на бранда по адекватен, смислен и ефективен начин.

13.Digital Craft

В тази категория могат да кандидатстват всички кампани, които демонстрират използване на микс от иновативни дигитални технологии, инструменти, модели или платформи, в резултат на което са оказали ярко въздействие върху аудиториите, постигнали са забележителни бизнес резултати или са вдъхновили качествена промяна във възприятията, поведението или навиците на потребителите.

14.Brand Purpose

В тази категория се награждават дигитални кампании, които следват бранд философията, доставяйки ясни резултати, свързани със CSR активности, обвързване с каузи, позитивна промяна за обществото и/или крайния потребител. В тази категория не могат да участват кампании от неправителствения сектор.

15.Digital Audio Campaign

В тази категория се награждават кампании, които използват аудио в дигитални платформи и демонстират високо ниво на потребителска ангажираност и изпълняват бранд цели.

16. Non-profit

В тази категория се награждават кампании, които имат позитивно влияние върху обществото и демонстрират изключителни резултати в неправителствения сектор.

Регламент за участие

Кандидатствай в MIXX 2023

Критерии за оценка