Категории IAB MIXX AWARDS 2024

1. Lead Generation Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, постигнали отлични резултати по отношение на осигуряване на т.нар. leads – стойностни конкретни потребители за съответния бизнес или организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането, качеството на leads, надграждаемостта и аналитичността. В тази категория също така могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени и реализирани с цел увеличаване продажбите на продукти и/или услуги. Ще бъдат оценявани кампании с ясни, измерими и проверими цели, които са генерирали директен отговор от страна на потребителя, (специални промоции, продажби, реализации, тестове на продукти, бази данни и др.)

02.Creative Effectiveness

В тази категория могат да участват дигитални кампании развивани изцяло или прeимуществено в дигитална среда, които са си поставили микс от краткосрочни и дългосрочни цели, били са с продължителност 1 месец или повече и са постигнали доказано трайни промени в потребителските нагласи и поведение. Кампаниите може да са търсили както brand building ефект, така и sales activation, но да са били с фокус върху първото и трябва да са ползвали медийни платформи, рекламни форми и похвати удачни за широко таргетиране. Кандидатурите трябва да са постигнали отлични резултати в областите стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

03.integrated campaign

В тази категория се награждават най-добрите кампании, които използват поне три дигитални платформи, за да постигнат синергия на бранд посланията (кампаниите може да са изцяло дигитални или дигитални с използване офлайн канали).

04. Engagement Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на ангажираност на потребителите по стойностен за съответния бизнес или организация начин. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да да получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането и качеството на ангажиране.

05.In-gaming CAMPAIGN

Иновативни рекламни кампани в игри и интеграция на марката, която завладява и ангажира играчите.
Като предават своето послание по забавен и увлекателен начин, компаниите могат да повишат познаваемостта на марката, да стимулират продажбите и да създадат по-положителен имидж на марката. Категорията отличава интерактивни преживявания, които използват геймплея, за да забавляват, информират и създават общност. Тя включва работа, която е изградена около марка, която ангажира потребителя и добавя към игровото изживяване.

06.Video Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, основани изключително или основно на видео съдържание. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – концепция, криейтив, реализация, взаимодействие, резултати. В категорията не попадат кампании, при които видео е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

07.Best USE OF Social Networks Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии , създадени за и развиващи се изключително или основно в една или няколко социални мрежи и тук не попадат real time кампании. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които social е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати. 

Изпълненията в социалните платформи ще бъдат оценявани за постигане на видимо взаимодействие и преживяване между марката и потребителите.
Оценяват се иновативното използване на социалните мрежи, най-голямата органична и значителна част от платената ангажираност, най-добрият управленски подход, разговор по време на кампанията, комуникация и съдържание, адаптирани към потребителя и платформата на социалните медии, най-доброто използване на данните, събрани от социалните мрежи и брандирано социално уеб приложение. В тази категория могат да кандидатстват индивидуални кампании или проекти, при които значителна част от цялостната маркетингова стратегия се реализира чрез дейности в социалните мрежи.

08.Influencer marketing campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени за и използващи изключително или основно influencer marketing –  сътрудничество с творци, инфлуенсъри, посланици на марката и известни личности. Кандидатурите следва да включват приоритетно използване на инфлуенсърите и техните дигитални канали. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които просто се ползват известни личности като част от комуникацията.

Не се оценяват само ROI, endorsements и взаимодействия. Отчита се и креативността, качеството, иновациите и оригиналността на материала, създаден на различни платформи. Трябва да има парична транзакция, свързана със сътрудничеството.

В тази категория се оценяват резултатите, които марката постига с кампанията, оригиналността на създаденото съдържание, съвпадението на ценностите на инфлуенсъра и марката или разнообразието на селекцията на групата.

09.Branded Content / NATIVE Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, акцентиращи върху използването на брандирано съдържание за постигане на маркетинг целите си, като съдържанието е свързано с ценностите и основните характеристики на бранда. Важно е уникалното съдържание да бъде създадено от бранда или от негово име, като ангажира аудиторията с цел да забавлява, информира и/или обучава. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

В тази категория също могат да кандидатстват и кампании или комуникационни стратегии, създадени за и развиващи се изключително или основно на база native advertising. Кандидатурите следва да са поне един от трите вида: in-feed/in-content, content recommendation ads или native content. Кандидатурите трябва да отговорят и на четирите изисквания – design, location, ad behavior, disclosure.

10.UX/UI/Journey design & experience

Тези заявки показват безпроблемно и последователно потребителско изживяване във всяка точка на взаимодействие. Оценките се дават въз основа на фокуса на отговорите на потребителя, структурата и използваемостта на входния проект. Специално внимание се обръща на естетическата композиция на графичния дизайн. Ще бъдат оценявани идеи, които демонстрират как дизайнът, както естетически, така и функционален, е изградил и определил потребителското изживяване в продуктите и услугите на дадена марка в дигиталната среда.
Ще се разглежда работа, включваща уебсайтове, мобилни приложения, виртуални събития, социални платформи, видео игри и други цифрови медии. Взаимодействието на потребителя с марката чрез тези канали трябва да бъде смислено, като същевременно ефективно комуникира посланието на марката.
Ще бъдат оценени дизайнът на пътеката/изживяването на клиента, емоционалната и поведенческа реакция, както и потребителският интерфейс, използваемостта и последователността във всяка точка на цифрово взаимодействие.

11.Brand Purpose

В тази категория се награждават дигитални кампании, които следват бранд философията, доставяйки ясни резултати, свързани със CSR активности, обвързване с каузи, позитивна промяна за обществото и/или крайния потребител. В тази категория не могат да участват кампании от неправителствения сектор.

12.Real time

В тази категория могат да кандидатстват всички кампании, които реагират на значимо събитие за обществото в реално време. Кандидатурите трябва да представляват добри практики за влизане в разговора на момента и въвличането на бранда по адекватен, смислен и ефективен начин.

13.Digital Craft

В тази категория могат да кандидатстват всички кампани, които демонстрират използване на микс от иновативни дигитални технологии, инструменти, модели или платформи, в резултат на което са оказали ярко въздействие върху аудиториите, постигнали са забележителни бизнес резултати или са вдъхновили качествена промяна във възприятията, поведението или навиците на потребителите.

В онлайн среда, където фокусът е върху ефективността и възвръщаемостта на инвестициите на платформите, които разработваме, и в светлината на свят без бисквитки, тези награди отбелязват уменията, таланта и усета, необходими за предоставяне на красиво изпълнени идеи в контекста на дигитална кампания или платформа. Той показва как богатството на digital може да допринесе за изживяването на потребителя. Лоялността към платформата или марката не е само транзакционната печалба за потребителя, но и в това как една идея може да бъде съживена. Те могат да бъдат, но не се ограничават до дигитални илюстрации, онлайн технологии или цифрови кадри, анимационни графики или звуков дизайн. Записите трябва да демонстрират страхотна комбинация от форма и функция в дигитален контекст.

14. AD TECH & AI -DRIVEN CAMPAIGN

Отличава най-доброто използване на рекламни технологии (виртуална реалност, изкуствен интелект, блокчейн, DMP, DSP, SSP…) в рамките на кампания. Журито ще се съсредоточи върху това как инструментът(ите) е бил използван(и) и как той е помогнал за постигането на целите.
Best ad technology иновира и подобри дигиталната маркетингова индустрия чрез технически решения за рекламодателя, публициста, медийната агенция, потребителя или, например, околната среда. Ще бъдат оценени разработки на съществуващи или нови технологии, използвани за подобряване на потребителското изживяване и/или комуникация на марката. Те включват, но не се ограничават до интелигентна автоматизация, приложения, чатботове, аватари, виртуални влиятели, помощни приложения, услуги, разработки, прототипи, облачни услуги и пазари. Най-добра дигитална кампания, създадена с AI, отличава дигитални кампании, които успешно са използвали силата на AI технологиите за подобряване на стратегиите, ангажиране на публиката и постигане на забележителни резултати.

15.Digital Audio Campaign

В тази категория се награждават кампании, които използват аудио в дигитални платформи и демонстират високо ниво на потребителска ангажираност и изпълняват бранд цели.

16. Public sector campaign

В тази категория се награждават кампании, които имат позитивно влияние върху обществото и демонстрират изключителни резултати в неправителствения сектор.

17. Digital pr / REPUTATION MANAGEMENT CAMPAIGN

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени с концепцията за реализиране на цели за връзки с общественооста и за позициониране на съответната компания/организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които не PR целите и постигнатите резултати по отношение на тези PR цели не са ключови и/или значими.

18.E-COMMERCE CAMPAIGN

Тази категория има за цел да отличи медийни и рекламни стратегии, насочени към насърчаване на електронната търговия. Факторът за успех е нарастващото бизнес въздействие, генерирано чрез тази иновативна и креативна стратегия.
Ще бъдат оценявани части или кампании, чиято основна цел е генериране на продажби и онлайн транзакции в онлайн магазини, платформи и търговци.
Най-доброто използване на електронната търговия за постигане на най-високо ниво на ангажираност на потребителите и постигане на целите на марката или продажбите.

19. Non-profit

В тази категория се награждават кампании, които имат позитивно влияние върху обществото и демонстрират изключителни резултати в неправителствения сектор.

Дигитална комуникация, посветена на насърчаването на социално благо. Това е категория за КСО кампании в публичния сектор, хуманитарни акции, организирани чрез социални медии, уебсайтове, които решават проблеми на общността, видео серии, които насочват вниманието към проблемите на уязвимите групи, приложения, които вдъхновяват промяна в поведението и всички комбинации от тези категории.

20.PUBLISHER PROJECT / MEDIA ENGAGEMENT Campaign

Дигитални проекти, при които издателите самостоятелно създават и разпространяват съдържание за клиенти или за себе си на собствените си сайтове и платформи.
​Награждава най-добрата дигитална кампания зад различните допирни точки. Журито ще се фокусира върху медийната техника (каква аудитория и/или инструментите и технологиите за оптимизация са използвани) и резултатите. Заявките в тази категория могат да включват всякакъв вид дигитални медии (включително DOOH, дигитално радио, адресируема телевизионна реклама…)