Категории IAB MIXX AWARDS 2022

01.Best Lead Generation Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, постигнали отлични резултати по отношение на осигуряване на т.нар. leads – стойностни конкретни потребители за съответния бизнес или организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането, качеството на leads, надграждаемостта и аналитичността.

02.Best Engagement Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на ангажираност на потребителите по стойностен за съответния бизнес или организация начин. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да да получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането и качеството на ангажиране.

03.Best Brand Awareness Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати при осигуряването на разпознаваемост по стойностен начин за съответния бизнес или организация, техен продукт или услуга – независимо дали е нов или не. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са получили отлични резултати по отношение на целите си, подхода, таргетирането, достигнатите аудитории и качеството на достигане и разпознаваемост.

04.Most Effective Use of Data

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании или стратегии, постигнали отлични резултати благодарение на задълбоченото използване на данни за потребителите и тяхното поведение. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати по отношение на анализа, целите, подхода и резултатите.

05.The Bravest Campaign

Тази категория е за всяка стратегия, кампания или решение, които са експериментални, иновативни и не подлежат на категоризация, а показват желанието на бранда и рекламодателя да мислят и действат извън общите рамки.

06.Creative Effectiveness

В тази категория могат да участват дигитални кампании развивани изцяло или прeимуществено в дигитална среда, които са си поставили микс от краткосрочни и дългосрочни цели, били са с продължителност 1 месец или повече и са постигнали доказано трайни промени в потребителските нагласи и поведение. Кампаниите може да са търсили както brand building ефект, така и sales activation, но да са били с фокус върху първото и трябва да са ползвали медийни платформи, рекламни форми и похвати удачни за широко таргетиране. Кандидатурите трябва да са постигнали отлични резултати в областите стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

07.Best Branded Content Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, акцентиращи върху използването на брандирано съдържание за постигане на маркетинг целите си, като съдържанието е свързано с ценностите и основните характеристики на бранда. Важно е уникалното съдържание да бъде създадено от бранда или от негово име, като ангажира аудиторията с цел да забавлява, информира и/или обучава. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – стратегическа цел, креативно мислене, реализация и резултати.

08.Best Video Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, основани изключително или основно на видео съдържание. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – концепция, криейтив, реализация, взаимодействие, резултати. В категорията не попадат кампании, при които видео е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

09.Best Mobile First Campaign

В тази категория могат да кандидатстват дигитални кампании, развиващи се в приоритетно и/или основно мобилна среда и/или представляващи мобилно приложение. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и/или да са постигнали отлични резултати в една или няколко области – концепция, криейтив, реализация, взаимодействие, резултати. В категорията не попадат кампании, при които мобилната среда е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

10.Best Social Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии , създадени за и развиващи се изключително или основно в една или няколко социални мрежи и тук не попадат real time кампании.Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които social е един от каналите, но няма ключово отношение към една от посочените области за добра практика или постигнати отлични резултати.

11.Best Native Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени за и развиващи се изключително или основно на база native advertising според дефиницията на IAB Native Advertising Playbook 2.0. Кандидатурите следва да са поне един от трите вида: in-feed/in-content, content recommendation ads или native content. Кандидатурите трябва да отговорят и на четирите изисквания – design, location, ad behavior, disclosure. В категорията не попадат кампании, при които native advertising е един от подходите, но няма ключово отношение към стратегията, креативната концепция, каналите и реализацията, или постигнатите отлични резултати.

12.Programmatic

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени с концепцията за използване на програматични средства за закупуване на реклама. Условие за участие е кампаниите да интегрират различни инструменти и платформи. Например DSP, DMP, Audience Segments, Programmatic Direct и други. Кандидатите трябва да споделят своите цели, интеграционната си стратегия и детайли по нейната реализация в избраните платформи.

13.Influencer campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени за и използващи изключително или основно influencer marketing – влиятелни личности. Кандидатурите следва да включват приоритетно използване на влиятелните личност и техните дигитални канали. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които просто се ползват известни личности като част от комуникацията.

14.PR Digital

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени с концепцията за реализиране на цели за връзки с общественооста и за позициониране на съответната компания/организация. Кандидатурите трябва да представляват добра практика и да са получили отлични резултати в една или няколко области – аудитории, съдържание, канали, реклама, взаимодействие, user generated съдържание и други подобни. В категорията не попадат кампании, при които не PR целите и постигнатите резултати по отношение на тези PR цели не са ключови и/или значими.

15.Digital Sales Campaign

В тази категория могат да кандидатстват кампании или комуникационни стратегии, създадени и реализирани с цел увеличаване продажбите на продукти и/или услуги. Кампаниите трябва да са реализирани онлайн, но не е задължително продажбите да бъдат също реализирани онлайн, а може и офлайн, стига да може да бъде доказано, че ефектът за тях е в следствие на дигиталната кампания и стратегия на участника.В категорията не попадат кампании, при които digital е бил само поддържаща среда, а реалните основни кампании и стратегии за продажби са били реализирани в офлайн средата.

16.Real time

В тази категория могат да кандидатстват всички кампании, които реагират на значимо събитие за обществото в реално време. Кандидатурите трябва да представляват добри практики за влизане в разговора на момента и въвличането на бранда по адекватен, смислен и ефективен начин.

17.Digital Craft & Innovation

В тази категория могат да кандидатстват всички кампани, които демонстрират използване на микс от иновативни дигитални технологии, инструменти, модели или платформи, в резултат на което са оказали ярко въздействие върху аудиториите, постигнали са забележителни бизнес резултати или са вдъхновили качествена промяна във възприятията, поведението или навиците на потребителите.

18.Best Small Budget Campaign

Тази категория идва да покаже, че в дигитална среда добрите идеи и креативността могат да доведат до изключително успешни резултати, макар и с ограничен бюджет.За да участва в категорията, кампанията трябва да е била реализирана с бюджет до максимум 3 000 лв.

19.Brand Activism

В тази категория влиза всички кампании, които застават зад кауза или показват поведение на бранда, свързан с обществено значими теми

 

Регламент за участие

Кандидатствай в MIXX 2022

Критерии за оценка