Критерии за оценка- IAB MIXX AWARDS 2023

1. Strategy

Журито търсят участник със солидна стратегия зад маркетинговото предизвикателство. Важно е да се демонстрира използване на проучвания, креативност, избор на медийни средства и интеграция с други не-интерактивни медии, ако е уместно.

2. Execution & Use of Media

Колко добре е изпълнена кампанията? Колко креативна или комплексна е кампанията в използването на медии? Какъв процент от бюджета на кампанията е инвестиран в интерактивни медии?

3. Results & ROI

Кампанията трябва да е постигнала своите цели и да има солидно доказателство за това. Изпълнението на кампанията трябва да има значително въздействие върху бизнеса.

4. Creativity

Съдиите ще гледат за ангажираност на потребителите, използване на медии, арт/криейтив, копирайтинг, интеграция с цялостната кампания.

Всеки един от критериите за оценяване е с равна тежест от 25%

КАТЕГОРИИ в Mixx 2023

Кандидатствай с заявка в MIXX 2023

Регламент за участие