Критерии за оценка – IAB MIXX AWARDS 2024

В своята стратегия за развитие една от големите цели, които IAB България си поставя, е за повече инвестиции в медиите на българския пазар. В последните години част от инвестициите в реклама се насочват към платформата за споделяне на съдържание. Тази тенденция се отразява върху медийната среда, като забавя развитието и рефлектира върху качеството на обществения дебат в страната. 

В бъдеще IAB ще предизвика дискусия и за това кои са качествените медии и кои влизат в категорията медии в България. В Европа и по света вече се разработват такива стандарти и инструменти. На тази база се прилагат следните критерии за оценка на заявените кампании.

1. Strategy

Журито търсят участник със солидна стратегия зад маркетинговото предизвикателство. Важно е да се демонстрира използване на проучвания, креативност, избор на медийни средства и медиен микс и интеграция с други не-интерактивни медии, ако е уместно.

2. Execution & Use of Media

Избраният медия миск адресира ли навиците на таргетираната аудитория? Налице ли е многообразие от дигитални точки на контакт с потребителите? Колко креативна или комплексна е кампанията в използването на медии?  Какъв процент от бюджета на кампанията е инвестиран в интерактивни медии?

3. Results & ROI

Кампанията трябва да е постигнала своите цели и да има солидно доказателство за това. Изпълнението на кампанията трябва да има значително въздействие върху бизнеса.

4. Creativity

Журито оценява ангажираност на потребителите, използвания на микс от медии, арт/криейтив, копирайтинг, интеграция с цялостната кампания.

Всеки един от критериите за оценяване е с тежест от 25%.